ï»?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 外预应力加固 - 重庆市运勤徏½{‘加固工½E‹æœ‰é™å…¬å?/title> <meta name="Keywords" content="外预应力加固"> <meta name="Description" content="ä¸ÞZ½ è¯¦ç»†ä»‹ç»å¤–预应力加固产品内容,包括外预应力加固的用途、型受÷€èŒƒå›´ã€å›¾ç‰‡ç­‰,在这里你可以得知所有外预应力加固新é—ÖM»¥åŠæœ€æ–°çš„市场外预应力加固ä»äh ¼.咨询电话:13452529568"> <link href="/template/pc/css/allbag.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <link charset="gb2312" href="/template/pc/css/indexcss.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link rel="stylesheet" type="text/css" href="/template/pc/css/tmpl_impt.css" /> <script src="/template/pc/js/jquery-1.8.2.min.js" type="text/javascript" charset="utf-8"></script> <script language="JavaScript" type="text/javascript" src="/template/pc/js/indexjs.js"></script> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <!--top--> <div id="topall"> <div id="top"> <div class="top1 fl"> 重庆市运勤徏½{‘加固工½E‹æœ‰é™å…¬åæ€Ø“您免è´ÒŽä¾?a href="/">重庆房屋加固</a>ã€?a href="/supply/">重庆基地加固材料</a>ã€?a href="/news/">重庆建筑加固有哪äº?/a>½{‰ä¿¡æ¯ï¼ </div> <div class="top2 fr"> <a href="/sitemap.xml">XML</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/35678/stat/"></script> </div> </div> </div> <!--/top--> <!-------å¯ÆDˆª-----> <div class="header"> <div class="h_con clearfix"> <div class="h_pho fr"> <p>咨询热线åQ?<span><b>13452529568<br></b></span></p> </div> <div class="fl"><a href="/" rel="nofollow"><img src="/uploads/logo/20191016114140.png" alt="重庆建筑加固公司"></a></div> <h5> <p class="fl">专业建筑¾l“构加固补强一站式服务</p> <br> <p class="lor02">政府ç‰ÒŽ‰¹åQŒæ—¨åœ¨ç¡®ä¿å¾½{‘安å…?/p> </h5> </div> </div> <!-------/end å¯ÆDˆª-----> <div class="main pagebox clearfix" data-tmplid="1036ac84-8b95-1150-74c5-91fc055d14b7"> <!--å¯ÆDˆª--> <div id="w_wbox-1539762347972" class="w_wbox-001" data-tmpl="true"> <div class="w_wbox"> <div id="content_box-1539762347972" class="e_wbox e_wbox-001 p_wbox"> <div id="c_nav_main-15397623797044073" class="c_nav_main-02001" data-tmpl="true" comporinalwidth="1200" comporinalleft="360" originaled="true" loaded="true"> <div class="e_box p_nav"> <div class="e_box p_navList"> <a class="e_link p_link" href="/" target="_self" > <div class="e_title p_li" data-ename="首页"> <div class="font"><i class="iconfont"></i>首页</div> </div> <div class="ie_line"></div> </a> <a class="e_link p_link" href="/about/" target="_self" rel="nofollow"> <div class="e_title p_li" data-ename="关于˜qå‹¤"> <div class="font"><i class="iconfont"></i>关于˜qå‹¤</div> </div> <div class="ie_line"></div> </a> <a class="e_link p_link" href="/download/" target="_self" > <div class="e_title p_li" data-ename="加固攚w€ æ¡ˆä¾?> <div class="font"><i class="iconfont"></i>加固攚w€ æ¡ˆä¾?/div> </div> <div class="ie_line"></div> </a> <a class="e_link p_link" href="/jggzal/" target="_self" > <div class="e_title p_li" data-ename="加固攚w€ åˆ†¾c?> <div class="font"><i class="iconfont"></i>加固攚w€ åˆ†¾c?/div> </div> <div class="ie_line" style="width: 0px; left: 50%; opacity: 0;"></div> </a> <a class="e_link p_link" href="/jggzff/" target="_self" > <div class="e_title p_li" data-ename="加固攚w€ æ–¹æ³?> <div class="font"><i class="iconfont"></i>加固攚w€ æ–¹æ³?/div> </div> <div class="ie_line"></div> </a> <a class="e_link p_link" href="/news/" target="_self" > <div class="e_title p_li" data-ename="新闻资讯"> <div class="font"><i class="iconfont"></i>新闻资讯</div> </div> <div class="ie_line"></div> </a> <a class="e_link p_link" href="/about/about2.html" target="_self" rel="nofollow"> <div class="e_title p_li" data-ename="企业资质"> <div class="font"><i class="iconfont"></i>企业资质</div> </div> <div class="ie_line"></div> </a> <a class="e_link p_link" href="/contact/" target="_self" rel="nofollow"> <div class="e_title p_li" data-ename="联系˜qå‹¤"> <div class="font"><i class="iconfont"></i>联系˜qå‹¤</div> </div> <div class="ie_line"></div> </a> </div> <!--一¾U§å¯¼èˆ?end--> <!-- <div class="e_box p_navCont" data-ename="二çñ”下拉å¯ÆDˆª"> --> <div class="e_box p_navCont " data-ename="子çñ”栏目整体容器" style="top: 160px; height: 0px;"> </div> <!--二çñ”å¯ÆDˆª end--> </div> <!--å¯ÆDˆªæ•´ä½“ end--> <script src="/template/pc/js/nav.js"></script> </div> </div> </div> </div> <!--å¯ÆDˆª¾l“束--> <!---òqȝ¯ç‰?-> <div id="c_ads_banner-15397625766382468" class="c_ads_banner-17002" loaded="true" style="overflow: visible;"> <input class="requsetParam" type="hidden" value="&pid=0&compId=ads_banner-15397625766382468"> <div class="lubo"> <ul class="lubo_box"> <li> <a href="" style="background:url(/template/pc/images/Mu2ZC6xQR5GDyroP0yATjg.jpg) center top no-repeat" rel="nofollow"></a> </li> <li> <a href="" style="background:url(/template/pc/images/VFtItbEdRnOsKet6cI_aCA.jpg) center top no-repeat" rel="nofollow"></a> </li> </ul> </div> <script type="text/javascript" src="/template/pc/js/lubo.js"></script> <script> $("div[id^='c_ads_banner']").attr("loaded", "true") $(function() { var BannerTime = 5000; //改变播放旉™—´(单位为毫¿U? var BannerID = "ads_banner-15397625766382468"; $("#c_" + BannerID).lubo(BannerID, BannerTime); }) </script> </div> </div> <div class="cl"></div> <!-----òqȝ¯ç‰?----> <!--connwebmember!#/mobanhtml/center!@#"--> <div id="bodycon"> <div id="left"> <!--"../#innewclu!#/#left#/pr-left##!"--> <style> #liji{ margin-top:40px; margin-bottom:40px;} .zuobian{ width:220px;} .zuobian1{background:url(/template/pc/images/20161030110926_131811295.jpg); height:65px; text-align:center; font-size:20px; color:#FFF; padding-top:20px;} .zuobian1 span{font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; text-transform:uppercase; color:#7AAAE5; font-size:16px;} .zuobian11{border:10px solid #1d5cab; padding:20px 0px;} .zuobian2{ margin-top: 10px;background:url(/template/pc/images/20161030110926_402393717.jpg) no-repeat; height:40px; line-height:40px; padding-left:40px; font-size:14px; color:#fff;margin-left: 8px;} .zuobian2 a{ color:#fff !important; font-weight:bold; font-size:14px !important; display: block; padding-left: 40px;} .zuobian3{ background:url(/template/pc/images/20170706170005_683802556.png) no-repeat; height:36px; line-height:36px; width:183px;padding-left:40px;font-size:14px !important;margin-left: 17px;} .zuobian3 a:hover{ color:#FF3C00; font-size:14px;} .zuobian3 a{ color:#4B4B4B; font-size:14px;} .zuobian4{ line-height:28px; padding-left:10px; border-left:2px #d80202 solid; border-right:2px #d80202 solid;} .zuobian4 span{ font-size:15px; font-weight:bold; color:#04a1ff;} .zuobian11 td{display: block;} .sub_class_lbm{line-height: 30px!important;} .sub_class_lbm a{display: block;padding-left:50px; font-size:15px; color:#777;} </style> <div class="zuobian fl"> <div class="zb"> <div class="zuobian1"><strong>栏目å¯ÆDˆª</strong><br> <span>Navigation</span> </div> <div class="zuobian11"> <table width="250" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tbody> <tr> <td height="50" style="_padding-left:0px;padding-left:0px;" class="zuobian2"> <a href='javascript:lzc_openclose("lyoc1");' style="color:##666;"> 建筑加固攚w€ æ¡ˆä¾? </a> </td> </tr> <tr id="lyoc1"> <td> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggz/jtjzjg/" style="color:##666;;">其他建筑加固</a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggz/djjcjg/" style="color:##666;;">地基基础加固</a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggz/yygzgc/" style="color:##666;;">影院攚w€ å·¥½E?/a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggz/jfjggz/" style="color:##666;;">机房加固攚w€?/a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggz/jzjggz/" style="color:##666;;">建筑加固攚w€?/a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggz/afjggz/" style="color:##666;;">厂房加固攚w€?/a> </div> </div> </td> </tr> <tr> <td height="50" style="_padding-left:0px;padding-left:0px;" class="zuobian2"> <a href='javascript:lzc_openclose("lyoc2");' style="color:##666;"> 建筑加固攚w€ åˆ†¾c? </a> </td> </tr> <tr id="lyoc2" style="display:none;"> <td> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggzal/jtjzjggc/" style="color:##666;;">其他建筑加固工程</a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggzal/djjcjggc/" style="color:##666;;">地基基础加固工程</a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggzal/fwjqjggc/" style="color:##666;;">房屋¾U å€‘ÖŠ å›ºå·¥½E?/a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggzal/zsjgbjgc/" style="color:##666;;">灾损加固补强工程</a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggzal/xjkzjggc/" style="color:##666;;">学校抗震加固工程</a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggzal/yyjggzgc/" style="color:##666;;">影院加固攚w€ å·¥½E?/a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggzal/jfjggzgc/" style="color:##666;;">机房加固攚w€ å·¥½E?/a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggzal/bsgjjggc/" style="color:##666;;">别墅改徏加固工程</a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggzal/afjggzgc/" style="color:##666;;">厂房加固攚w€ å·¥½E?/a> </div> </div> </td> </tr> <tr> <td height="50" style="_padding-left:0px;padding-left:0px;" class="zuobian2"> <a href='javascript:lzc_openclose("lyoc3");' style="color:##666;"> 建筑加固攚w€ æ–¹æ¡? </a> </td> </tr> <tr id="lyoc3" style="display:none;"> <td> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggzff/jtjzjgfa/" style="color:##666;;">其他建筑加固æ–ÒŽ¡ˆ</a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggzff/wyyljgfa/" style="color:##666;;">外预应力加固æ–ÒŽ¡ˆ</a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggzff/ntgbjgfa/" style="color:##666;;">¾_˜è„“钢板加固æ–ÒŽ¡ˆ</a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggzff/tqwbjgfa/" style="color:##666;;">¼„³çº¤¾l´å¸ƒåŠ å›ºæ–ÒŽ¡ˆ</a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggzff/wbxgjgfa/" style="color:##666;;">外包型钢加固æ–ÒŽ¡ˆ</a> </div> </div> <div style="line-height:50px;" class="main_class_lbm"> <div class="sub_class_lbm" style=" line-height:50px;"> <a href="/jggzff/zdjmjgfa/" style="color:##666;;">增大截面加固æ–ÒŽ¡ˆ</a> </div> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <script language="javascript"> function lzc_openclose(ix) { if (document.getElementById(ix).style.display == 'none') { document.getElementById(ix).style.display = ''; } else { document.getElementById(ix).style.display = 'none'; } } </script> </div> </div> </div> <div class="list fl" mfid="C1_gdjidian88_1512380699105"> <div class="list_t"> <p>联系我们</p> Contact us </div> <div class="list_d"> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=&site=qq&menu=yes" rel="nofollow" target="_blank"> <img src="/template/pc/images/20190813164127_232838698.jpg" alt="联系我们"> </a> </div> </div> </div> <div id="center"> <!--"../#innewclu!#/content!pcontent#"--> <style> #igetxt{width:96%; height:auto;} #igetxt ul{list-style:none; list-style-type:none; margin:0px; padding:0px;} #igetxt ul li{ padding:0px; margin:0px; _padding:0px; _margin:0px;list-style:none;float:left; line-height:20px; border:1px solid #D9D9D9; margin-left:6px;_margin-left:6px; padding:5px;cursor:pointer; cursor:hand;margin-bottom:4px;_margin-bottom:4px;} #igetxt ul li h3{font-size:13px; font-weight:bold; padding:0px; margin:0px;} .txtgetshow{width:95%; padding:6px 0px; line-height:23px;} .pcontent_title_h4{width:840px}; </style> <script language="javascript"> function resizeimage(objImg) { var w0 = 0; var w1 = 800; var h0 = 0; var h1 = 0; if (objImg.width > w1) { w0 = objImg.width; h0 = objImg.height; h1 = w1 / w0 * h0; objImg.style.width = w1; objImg.style.height = h1; } } </script><strong class="strong_title"> <font face="Webdings">4</font>¾lå…¸åŠ å›ºæ¡ˆä¾‹ </strong> <div id="bodycontent" class="mianbxContent" style="height:25px;width:90%;text-align:right;"> 您的位置:<a href="/">重庆房屋加固</a> > <a href="/supply/">服务内容</a> > <a href="/jggzff/">加固攚w€ æ–¹æ³?/a> > <a href="/jggzff/wyyljgfa/">外预应力加固æ–ÒŽ¡ˆ</a> > <a href="/supply/32.html">外预应力加固</a> </div> <div class="pcontent_title_h4" style="margin: 0 auto;line-height:180%;"> <h1 style="color:#131313;margin:2pt 0pt 2pt 0pt;">外预应力加固</h1> <div class="tag">来源åQ?a href='http://www.ghrvoe.icu/supply/32.html'>http://www.ghrvoe.icu/supply/32.html</a> </div> <div class="tag">发布旉™—´åQ?019-10-11 0:00:00</div> </div> <style>.pcontent_title_h4{width:820px};</style> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:820px; margin:0 auto;"> </table> <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="width:820px; margin:0 auto;"> <tbody> <tr> <td> <div class="txtgetshow" id="gets1"> <!--详情--> <div class="product_content" style="width:820px;margin: 0 auto; line-height:180%;"> <a href="http://www.ghrvoe.icu/supply/32.html" target="_blank">外预应力加固</a>æ–ÒŽ³•çš„基本概å¿?br /> 外预应力加固æ–ÒŽ³•æ˜¯æŒ‡é¦–先在结构外部添加预应力拉杆åQŒæˆ–使用型钢支撑原始¾l“æž„åQŒå¯¹æ‹‰æ†æˆ–型钢进行预应力åQŒç„¶åŽä‹É用预应力原理改变弯矩的分布,¾l“构的压力和剪切力,可以消除新添加零件的应力滞后åQŒä‹É新零件可以与原始¾l„äšg很好地配合ä‹É用,从而改善原始结构的机械性能åQŒåƈ减少挠曲和裂¾U¹åŽŸå§‹ç»„件的宽度åQŒè¿™å¯¹äºŽæ­£å¸¸æ€§èƒ½å¾ˆé‡è¦ã€‚媄响ã€?br /> 预应力拉杆钢½{‹ä¸Žä¸€èˆ¬åŽå¼ é¢„应力¾l“构的预应力束相同,òq¶ä¸”可以以线性,多边形或混合形式的多¿Ué’¢½{‹åŞ式ä‹É用。预应力支杆ç”׃¸¤ä¾§æ”¯æ†å’Œä¸€ä¾§æ”¯æ†åŠ å›ºã€‚它们通常用于加固混凝土柱。钢½{‹çš„设计要点和施工重ç‚ÒŽ˜¯æ‹‰æ†å’Œæ”¯æŸÞqš„锚固和张紧。相应的锚固和张紧方法更多,技术要求应½W¦åˆè§„范要求ã€?br /> <br /> <p style="text-align:center;"> <img style="max-width:100%;" src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35678/201910110948494173567824181.jpg" /> </p> <p> 外预应力加固æ–ÒŽ³•çš„主要优点,¾~ºç‚¹å’Œåº”用评ä»?br /> 此方法用于大跨度¾l“构以及在高应力和应变条件下的大型结构加固。它å…ähœ‰æ”¹å˜åŽŸå§‹¾l“构的内力分布,降低原始部äšg的应力水òq»I¼Œæ¶ˆé™¤æ–°æ·»åŠ çš„æž„äšg的应变滞后åƈ昄¡€æ”¹å–„的优炏V€‚结构的功能åQ›ç¼ºç‚ÒŽ˜¯åQŒå½“在具有高产热源的环境中ä‹É用åƈ且结构的表面温度通常大于60“ïCæ—Óž¼Œä¿æŠ¤å¤„理困难且成本高ã€?br /> åQ?åQ‰å¤–部预应力加固æ–ÒŽ³•é€‚用于æ؜凝土梁,楼板和柱构äšg的加固,而桁枉™€šå¸¸é‡‡ç”¨˜q™ç§æ–ÒŽ³•åŠ å›ºã€‚在以下情况下特别适用于加固:原始混凝土构件的横截面尺寸小于特定限åˆÓž¼›¾l„äšg的高负蝲ž®†æ¥å¯èƒ½ä¼šå¢žåŠ ï¼›åŽŸå§‹åŠŸèƒ½éœ€è¦æ›´æ”¹ï¼›åŽŸå§‹¾l“æž„æž„äšg处于高应力状态,òq¶ä¸”难以卸蝲上述载荷。但是,预应力加固方法对建筑物的外观有一定的影响åQŒæœ‰äº›æ ‡æœ‰æ ‡è®îC¸”对美学要求很高的建筑物不适用ã€?br /> åQ?åQ‰é€šå¸¸ç”¨é¢„应力水åã^拉杆来加固原始æ؜凝土构äšg的法向承载力不èƒö的梁和板。预应力拉杆通常无法充分增强桁架的承载能力。其他äh也可以酌情考虑预应力水òqÏx‹‰æ†ã€‚加强。当部äšg的正截面和斜截面不èƒö以加强时åQŒé€šå¸¸é‡‡ç”¨åŠ å¼ºä¸‹éƒ¨æ”¯æ’‘预应力拉杆的æ–ÒŽ³•ã€‚预应力撑杆钢筋适用于主要的承压构äšg。èáu向压¾~©å’Œè¾ƒå°çš„偏心压¾~©é€šå¸¸é€šè¿‡åŒé¢é¢„应力支杆加强来˜q›è¡Œã€?br /> åQ?åQ‰é¢„应力加固法水òq³çº¿å½¢æ‹‰æ†é€šå¸¸ç”¨äºŽæ··å‡åœŸæ¢çš„加固,当法向截面弯曲能力不­‘Ïx—¶ä¹Ÿç”¨äºŽåŠ å›ºã€‚折¾U¿å¼æ†å¯¹æ–œæˆªé¢å‰ªåŠ›ï¼Œæ³•å‘截面承蝲力或˜qžç®‹æ¢çš„加固效果更好。如果承载能力严重不­‘»I¼Œåˆ™é‡‡ç”¨æ؜合拉杆的布置ã€?br /> åQ?åQ‰é¢„应力加固法的施工灌浆质量和预应力½{‹æ˜“于检查,实际应力控制和顶拔量也易于检‹¹‹ã€‚这是因为在预应力加固方法中使用的预应力½{‹å¸ƒ¾|®åœ¨æ··å‡åœŸæž„件上。因此,该方法具有良好的适用性和较小的冲å‡È‰¹æ€§ã€?br /> åQ?åQ‰å¤–部预应力加固æ–ÒŽ³•æ˜¯åŸºäºŽæž„件截面尺寸的增加和结构的自重åQŒä½†å¯ä»¥ä¿è¯æ–½å·¥è´¨é‡åQŒä¼˜äºŽå…¶ä»–加固方法(例如增加截面钢筋的方法)ã€?br /> åQ?åQ‰é‡‡ç”¨é¢„应力加固法添加的预应力筋套,布置½Ž€å•æ–¹ä¾¿ï¼Œå¼ ç´§æ“ä½œ˜q‡ç¨‹ä¸å¤æ‚,可以¾~©çŸ­å·¥æœŸåQŒåœ¨ä¸€å®šç¨‹åº¦ä¸ŠèŠ‚省成本ã€?br /> åQ?åQ‰å¤–部预应力加固æ–ÒŽ³•åœ¨æ¡¥æ¢ç»“构领域,可以采用外部预应力技术进行主动加固或加固åQŒè¿™ä¸Žä¸€èˆ¬çš„被动加固æ–ÒŽ³•ä¸åŒã€‚施工简单,效果质量可靠。目前,它已¾lå¤„于工½E‹å®žè·‰|°´òqŸë€‚广泛用于大跨度¾l“构和桥梁结构ã€?br /> åQ?åQ‰é¢„应力½{‹è¢«æ”„¡½®åœ¨ç»„件外部åƈ与环境直接接触,å®ÒŽ˜“腐蚀和其他钢腐蚀åQŒå®¹æ˜“导致耐久性下降。预应力加固æ–ÒŽ³•ä¸Žè¿™¾c»é’¢çš„外部加固方法相同。采取严格的钢腐蚀防护措施åQŒåƈ提出严格的防护要求ã€?br /> åQ?åQ‰é¢„应力加固æ–ÒŽ³•çš„加固效果受钢套和端锚的影响很大。选择的材料和规格必须æ ÒŽ®è®¾è®¡è¦æ±‚使用åQŒåƈå…ähœ‰è‰¯å¥½çš„耐久性和抗疲åŠÏx€§ã€‚防腐涂料和防火层的æ–ÒŽ³•åQŒä½†å¢žåŠ äº†å·¥½E‹æˆæœ¬åƈ降低了经‹¹Žæ€§ã€?</p> </div> <!--end 详情--> </div> </td> </tr> </tbody> </table> <div class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%e5%a4%96%e9%a2%84%e5%ba%94%e5%8a%9b%e5%8a%a0%e5%9b%ba%e6%96%b9%e6%a1%88'>外预应力加固æ–ÒŽ¡ˆ</a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%a4%96%e9%a2%84%e5%ba%94%e5%8a%9b%e5%8a%a0%e5%9b%ba%e4%bb%b7%e6%a0%bc'>外预应力加固ä»äh ¼</a>,<a href='/key.aspx?k=%e5%a4%96%e9%a2%84%e5%ba%94%e5%8a%9b%e5%8a%a0%e5%9b%ba'>外预应力加固</a>,</div> <div id="bodycontent"> <a href="/supply/33.html" class="pshangxia">[上一ä¸?建筑加固]</a>  <a href="/supply/31.html" class="pshangxia">[下一ä¸?¾_˜è„“钢板加固]</a> </div> <script type="text/javascript" language="JavaScript"> function ly_openclose(ix, isx, iy, iyx) { for (k = 1; k <= 1; k++) { lyoc = isx + k; iyoc = iyx + k if (lyoc == ix) { document.getElementById(lyoc).style.display = ''; document.getElementById(iyoc).style.background = '#F0F0F0'; document.getElementById('center').style.height = ''; document.getElementById('left').style.height = ''; document.getElementById('right').style.height = ''; themax(); } else { document.getElementById(lyoc).style.display = 'none'; document.getElementById(iyoc).style.background = ''; } } } </script> <div id="bodycontent" style="height:10px;"></div> <div id="bodycontent" style="border:1px dashed #ccc; text-align:left;"> <div class="insPro">相关新闻</div> <div class="insNews"> <ul> </ul> </div> <div class="insPro">相关产品</div> <ul class="relpro"> <li> <a href="/supply/32.html" title="外预应力加固"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/35678/201910110948494173567824181.jpg?path=www.ghrvoe.icu/uploads/cp/201910110948494173567824181.jpg" alt="外预应力加固"></a> <span><a href="/supply/32.html" >外预应力加固</a></span> </li> </ul> </div> <div id="bodycontent" style="height:10px;"></div> </div> <div id="right"> <!--"../#innewclu!#/#right#/pr-right##!"--> <style> .product_content p, .product_content div, .product_content span { font-size: 14px !important; } </style> </div> <div class="clear"></div> </div> <!----------[首页底部文äšg]------> <div id="copy"> <div class="clear"> </div> <!--end-clear/--> <div id="bqw"> <a href="/" rel="nofollow">˜qå‹¤é¦–页</a> / <a href="/jggz/" rel="nofollow">加固攚w€ æ¡ˆä¾?/a> / <a href="/jggzal/" rel="nofollow">加固攚w€ åˆ†¾c?/a> / <a href="/jggzff/" rel="nofollow">加固攚w€ æ–¹æ³?/a> / <a href="/news/" rel="nofollow">新闻资讯</a> / <a href="/about/" rel="nofollow">关于˜qå‹¤</a>/ <a href="/contact" rel="nofollow">联系˜qå‹¤</a>/ <a href="/sitemap.html">¾|‘站地图</a>/ <a href="/sitemap.xml">XML</a> </div> <div class="licopybg"> <div class="clear"> </div> <div id="bq"> <p style="font-weight:bold;font-size:17px;margin-top:10px;color:#0073dc;"> 重庆市运勤徏½{‘加固工½E‹æœ‰é™å…¬åæ€¸“业从事徏½{‘加å›ÞZ¸Žæ”šw€ å¤šòqß_¼Œå¦‚有需求,不妨联系我们<span style="color:#f00;">13452529568åQˆå¾®ä¿¡åŒåøP¼‰</span><br> 专家<span style="color:#f00;">免费</span>现场ítå‹˜æƒ…况,设计针对æ€?span style="color:#f00;">优化</span>æ–ÒŽ¡ˆ,节约<span style="color:#f00;">30%</span>成本! </p> <div style="padding-top:13px;"> 重庆市运勤徏½{‘加固工½E‹æœ‰é™å…¬å?版权所有@ Copyright 技术支持:<a href="http://www.wangzhan518.com/" rel="nofollow" target="_blank">重庆¾|‘ç«™å»ø™®¾</a> <br /> 全国¾lŸä¸€æœåŠ¡çƒ­çº¿åQ?3452529568 ¾|‘址åQšwww.ghrvoe.icu <br /> *本站相关¾|‘页素材及相兌™µ„源均来源互联¾|‘,如有侉|ƒè¯·é€Ÿå‘ŠçŸ¥ï¼Œæˆ‘们ž®†ä¼šåœ?4ž®æ—¶å†…删é™?<br /> <a href="http://beian.miit.gov.cn" rel="nofollow" target="_blank">渝ICPå¤?9005573å?1</a> <strong>房屋加固_建筑加固_加固攚w€ _别墅加固公司</strong> <br> <div class="cityspread"> <p>热门城市推广:重庆åQŒå››å·ï¼Œè´µå·žåQŒäº‘å?br/> 区县åQšä¸‡å·žï¼Œæ¶ªé™µåQŒæ°¸å·ï¼Œç’§å±±åQŒå¤§­‘»I¼Œ¾E¦æ±ŸåQŒæ±Ÿ‹z¥ï¼Œåˆå·åQŒé»”江,长寿åQŒå—川,铜梁åQŒæ½¼å—,荣昌åQŒå¼€å·žï¼Œæ¢åã^åQŒæ­¦éš†ï¼ŒåŸŽå£åQŒä¸°éƒ½ï¼Œåž«æ±ŸåQŒå¿ åŽ¿ï¼Œäº‘阳åQŒå¥‰èŠ‚,巫山åQŒå·«æºªï¼ŒçŸÏxŸ±åQ?br/>¿U€å±±ï¼Œé…‰é˜³åQŒå½­æ°´ã€? 重庆ä¸ÕdŸŽåŒºåŒ…括渝中区、江北、南岸、九龙坡、沙坪坝、大渡口、北¼„šã€æ¸åŒ—、巴南、石桥铺、观éŸÏx¡¥ã€è§£æ”„¡¢‘、杨家坪、南坪、鱼‹zžã€ç•ŒçŸŸë€? </p> <p> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1278173603'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1278173603%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </div> </p> </div> <br /> <br /> </div> </div> </div> </div> <div class="my-kefu"> <ul id="my-kefu"> <li class="my-kefu-tel"> <div class="my-kefu-tel-main"> <div class="my-kefu-left"><i></i> <p>客服电话</p> </div> <div class="my-kefu-tel-right">13452529568</div> </div> </li> <li class="my-kefu-qq"> <div class="my-kefu-tel-main"> <div class="my-kefu-left"><i></i> <p>QQ</p> </div> <div class="my-kefu-tel-right"><a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=&site=qq&menu=yes" rel="nofollow" target="_blank"></a></div> </div> </li> <li class="my-kefu-tel2"> <div class="my-kefu-tel-main"> <div class="my-kefu-left"><i></i> <p>微信咨询</p> </div> <div class="my-kefu-tel2-right"><img style=" width:130px; height:130px;" src="/template/pc/images/20190813163434_90951536.jpg" alt="扫描下蝲" /></div> </div> </li> <li class="my-kefu-tel2"> <div class="my-kefu-tel-main"> <div class="my-kefu-left"><i></i> <p>订阅å?/p> </div> <div class="my-kefu-tel2-right"><img style=" width:130px; height:130px;" src="/template/pc/images/20171025085602_664664624.jpg" alt="扫描下蝲" /></div> </div> </li> <li class="my-kefu-tel2"> <div class="my-kefu-tel-main"> <div class="my-kefu-left"><i></i> <p>手机¾|‘ç«™</p> </div> <div class="my-kefu-tel2-right"><img style=" width:130px; height:130px;" src="/template/pc/images/20171025085609_478137848.jpg" alt="扫描下蝲" /></div> </div> </li> <li class="my-kefu-ftop"> <div class="my-kefu-main"> <div class="my-kefu-left"> <a href="javascript:;" rel="nofollow"><i></i> <p>˜q”回™å‰™ƒ¨</p> </a> </div> </div> </li> </ul> </div> <script> $(function() { var time; var winHeight = $(window.parent).height(); $('.my-kefu').css({ 'top': (winHeight - $('#my-kefu').height()) / 2 }); $('#my-kefu li').on({ 'mouseenter': function() { var scope = this; time = setTimeout(function() { var divDom = $(scope).children('div'); var maxWidth = divDom.width(); $(scope).stop().animate({ marginLeft: -maxWidth + 77, width: maxWidth }, 'normal', function() { var pic = $(scope).find('.my-kefu-weixin-pic'); if (pic.length > 0) { pic.show(); } }); }, 100) }, 'mouseleave': function() { var pic = $(this).find('.my-kefu-weixin-pic'); if (pic.length > 0) { pic.hide(); } clearTimeout(time); var divDom = $(this).children('div'); $(this).stop().animate({ marginLeft: 0, width: 77 }, "normal", function() {}); } }); //˜q”回™å‰™ƒ¨ $("#my-kefu").find(".my-kefu-ftop").click(function() { var scrollTop = document.documentElement.scrollTop || window.pageYOffset || document.body.scrollTop; if (scrollTop > 0) { $("html,body").animate({ scrollTop: 0 }, "slow"); } }); }); </script> <!--自动推é€?-> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <!--360自动推é€?-> <script> (function(){ var src = "https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?d182b3f28525f2db83acfaaf6e696dba"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.ghrvoe.icu/"><span class="STYLE1">ÅÅÁÐÈý¿ª½±Ö±²¥ÊÓƵ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.239552.tw">±±¾©ºÃµÄÆÚ»õÅä×ʹ«Ë¾</a> <a href="http://www.902579.tw">°×½ãËIJ»Ïñ±ØÖÐһФͼ</a> <a href="http://www.937551.tw">ÖØÇì¿ìÀÖ10·Ö¶¨Î»¼Æ»®</a> <a href="http://www.oqbfjx.tw">»¦ÊйÉƱ</a> <a href="http://www.aahfeu.tw">±±¾©Ê®Ò»Ñ¡Îå×ßÊÆͼһ¶¨Å£</a> <a href="http://www.314578.tw">ËÄÆÚÆÚÆÚÖÐ×¼Ò»ÆÚÆÚ</a> <a href="http://www.465846.tw">×îи£½¨Ìå²Ê22Ñ¡5</a> <a href="http://www.405548.tw">ÄÚÃɹſì3×ßÊÆͼÐÎ̬×ßÊÆͼһ¶¨Å£</a> <a href="http://www.373772.tw">¹ã¶«11Ñ¡5×ßÊÆ</a> <a href="http://www.263272.tw">±±¾©¿ìÖвʼƻ®Èí¼þ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>